Nordraaksvei 75, Bærum – 2005 til 2010

Morgenstjernen kjøpte eiendommen høsten 2005. Eiendommen var et kontor- og lagerbygg med en god del ledighet. Basert på en 15 års leiekontrakt med Bærum Kommune ble eiendommen omregulert og nytt sykehjem med 75 rom bygd ferdig i 2008. Bygget ble solgt til Bærum Kommune i 2010.

© Morgenstjernen AS, Kinoveien 3A, 1337 Sandvika | Kjøp og salg av eiendom