Neslia 46-48, Nordre Nes Gård – 2019

På en liten høyde, omkranset av et koselig boligområde på Haslum, ligger Nordre Nes Gård. Låven og de tilhørende husene har i hovedsak vært utleid som kontor. Det arbeides nå for å tillatelse til å rive låven, for å få bygge leiligheter, og resultatet av dette vil være klart høsten 2019. Morgenstjernen kjøpte eiendommen i mars 2019, og ønsker å utvikle et boligprosjekt som skaper trivsel, trygghet og livskvalitet. Prosjektet kan tilrettelegges for alle generasjoner og mange behov, men en mulighet kan være boliger kombinert med arbeidstrening.

© Morgenstjernen AS, Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo | Kjøp og salg av eiendom