Neslia 46-48, Nordre Nes Gård – 2020

På en liten høyde, omkranset av et koselig boligområde på Haslum, ligger Nordre Nes Gård. Morgenstjernen Helsebolig AS kjøpte eiendommen i 2020 sammen med Carucel Eiendom AS. Sammen ønsker vi å utvikle et boligprosjekt som skaper trivsel, trygghet og livskvalitet. Prosjektet kan tilrettelegges for alle generasjoner og mange behov. Låven og de tilhørende husene har i hovedsak vært utleid til kontor. Det arbeides nå for å tillatelse til å rehabilitere hovedhuset til 5 boenheter for unge mennesker som trenger ekstra omsorg. Videre ønsker vi å rehabilitere låven til 21 små leiligheter. Hva vi ønsker å gjøre med kårboligen, har vi ikke bestemt enda. Vi ønsker at eiendommen skal fremstå utvendig som et tradisjonsrikt og hyggelig gårdstun. Vi ønsker derfor å tilbakeføre detaljer fra den opprinnelige arkitekturen, benytte spesial høvlede paneler, sink renner, enkel krummet takstein laget av brent leire etc.

© Morgenstjernen AS, Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo | Kjøp og salg av eiendom