Lørenskog sentrum – 2002 til 2005

Lørenskog Kommune ønsket å ekspropriere en eiendom i forbindelse med en adkomst til et nytt skolebygg. Morgenstjernen gjennomførte på vegne av eieren en verdivurdering basert på en fremtidig utvikling av eiendommen, og tok deretter kontakt med Lørenskog Kommune som valgte å kjøpe eiendommen fremfor å ekspropriere den.

© Morgenstjernen AS, Kinoveien 3A, 1337 Sandvika | Kjøp og salg av eiendom