Løkketangen Senter, Bærum – 2006 til 2011

Morgenstjernen kjøpte sommeren 2006 Løkketangen Senter. Eiendommen ligger i sentrum av Sandvika midt i mellom togstasjonen og et av Norges største kjøpesentere. Bygget utgjør et areal på ca. 18.000 m2. Eiendommen er opprinnelig bygget som kjøpesenter i 1979. Morgenstjernen overtok et bygg med betydelig ledighet. Arbeidet startet umiddelbart med å konvertere bygget til et service- og helse bygg med fokus offentlige og private aktører. Vi la vekt på å bygge en god atmosfære og det ble gjort betydelige oppgraderinger både estetisk og teknisk. Da vi solgte bygget i 2011 hadde vi doblet leieinntektene og leietakerporteføljen var i hovedsak offentlige leietakere som NAV Bærum, Bærum Kommune, Bufetat, Posten og i tillegg mange andre ulike helsetilbud.

© Morgenstjernen AS, Kinoveien 3A, 1337 Sandvika | Kjøp og salg av eiendom