Kvartal 54, Hamar – 2008 til 2016

Morgenstjernen kjøpte den første eiendommen allerede i juni 2008. Selskapet sikret seg opsjoner på resten av eiendommene i kvartalet og startet arbeidet med utvikling av et nytt og morderne boligprosjekt rettet mot eldre. Arbeidet inkluderte konseptutvikling, omregulering og prosjektering. I alt var det 5,200 m2 næring og 6,900 m2 bra bolig. I oktober 2013 solgte vi vårt prosjekt til et konsortium. Det ble gjennomført en kapitalinnhenting på 115 mnok, hvor vi tegnet oss for 10 mnok. Morgenstjernen ble engasjert til å markedsføre og selge næringsarealet og boligene. De gamle bygningene ble revet, entreprenør ble kontrahert og i forbindelse med åpning av byggelånet forutsatte byggelånsbanken en emisjon som utbygger ikke gjennomførte. Vi avsluttet vårt salgsarbeid og prosjektet fikk ny eier.

© Morgenstjernen AS, Kinoveien 3A, 1337 Sandvika | Kjøp og salg av eiendom