Bjerketomten Sørum Kommune – 2016

Morgenstjernen fikk tilslag på å kjøpe Bjerketomten i begynnelsen av september 2016. Eiendommen er på 193 mål og kan bebygges med 60,000 m2. Eiendommen er ferdig regulert, men har vanskelige grunnforhold. Morgenstjernen valgte å dele eiendommen opp i 16 mindre tomter, et konsept som både kommunen og markedet responderte positivt på. I samarbeid med en geotekniker og en leverandør av rimelige og lette lagerbygg, utviklet vi et konsept for mindre og mellomstore bedrifter. Bedrifter som ønsket mye uteplass og et kostnadseffektivt bygg. Dette markedet har begrenset betalingsevne, men er til gjengjeld et veldig stort marked. Vi forventet omtrent en dobling av tomteverdi i løpet av 12 måneder, men kort tid etter at konseptet var kjent i markedet fikk tidligere eier en henvendelse fra en kjøper som ønsket seg hele tomten. Tidligere eier tok kontakt med Morgenstjernen som valgte å selge sin kjøpsrett medio oktober 2016.

© Morgenstjernen AS, Kinoveien 3A, 1337 Sandvika | Kjøp og salg av eiendom