Bauhaus Liertoppen – 2003

Morgenstjernen fikk i oppgave å selge en tomt for Aberdeen. Tomten var en råtomt på 50 mål beliggende langs E18 på Liertoppen rett ved Drammen. Morgenstjernen kontaktet to potensielle konkurrerende brukere, samt Lier Kommune vedrørende endring av reguleringsplanen. Basert på dette forarbeidet, fant Morgenstjernen en kjøper som var villig til å kjøpe eiendommen med forventning om en potensiell fremtidig leiekontrakt.

© Morgenstjernen AS, Kinoveien 3A, 1337 Sandvika | Kjøp og salg av eiendom