Livsglede

Vi bygger bolig for deg som ønsker omsorg!

Mennesker er født forskjellige, med ulike og individuelle behov. Men mennesker som faller litt utenfor A4-malen oppleves ofte som utfordringer mer enn muligheter. Vi tror at alle har like stor verdi, og er verdifulle ressurser i samfunnet vårt. Derfor utvikler vi eiendomsprosjekter basert på brukers behov, med et spesielt fokus på de som står utenfor og trenger litt ekstra hjelp – enten det er knyttet til alternative boformer eller forhold knyttet til helse og omsorg.

Vi tror på at ulike behov representerer muligheter mer enn utfordringer!

Les mer om oss og våre prosjekter på morgenstjernen.no

Se portfolio med prosjektene våre her

Eirik Daniel Hansen
Daglig leder

Kontakt oss

Har du spørsmål, ønsker tilbud eller har du et interessant utviklingsprosjekt?
eirik@morgenstjernen.no
Telefon: +47 906 97 197

Besøk oss på Fridtjof Nansens plass 4, 8 etasje, 0160 Oslo.

Morgenstjernen Helsebolig AS

Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo
Org nr: 822 364 632