Alle mennesker trenger

et trygt og godt hjem!

Mennesker er forskjellige, men alle har like stor og uendelig verdi.

Mange opplever også utfordringer i løpet av livet hvor man trenger ekstra hjelp knyttet til det å bo.

Siden Morgenstjernen ble etablert i 2002 har selskapet alltid ønsket å bygge boliger hvor mennesker mestrer hverdagen og opplever å bli sett, inkludert og ikke føler utenforskap.

Derfor utvikler vi tilrettelagte boliger og nye boformer, gjerne med et vertsskap som ivaretar de som bor der både praktisk og sosialt.

Vår drøm er at mennesker opplever fysisk, psykisk og sosial velvære når de bor i en av våre boliger.

Våre løfter

Vi ønsker å skape steder og konsepter som oppleves som trygge og solide hjem for våre beboere, og gi ordet hjem en bredere betydning.

Vi ønsker også å gjøre noe godt for enkeltmennesker og skape en merverdi for samfunnet. Vi håper at vi i dette arbeidet kan være empatiske, etiske, nyskapende og modige.

Sykehjem med 75 rom i Bærum

70 omsorgsboliger i Bærum

Fsade ute gateplan Løkketangen

18.000 m2 Helsehus i Bærum