Alle mennesker trenger

et trygt og godt hjem!

Mennesker er forskjellige, men alle har like stor og uendelig verdi.

Mange opplever også utfordringer i løpet av livet hvor man trenger ekstra hjelp knyttet til det å bo.

Siden Morgenstjernen ble etablert i 2002 har selskapet alltid ønsket å bygge boliger hvor mennesker mestrer hverdagen og opplever å bli sett, inkludert og ikke føler utenforskap.

Derfor utvikler vi tilrettelagte boliger og nye boformer, gjerne med et vertsskap som ivaretar de som bor der både praktisk og sosialt.

Det skal være enkelt og naturlig å være sammen, derfor tilrettelegger vi felles aktiviter, som et felles måltid i uken i en dagligstue eller faste ukentlige kurs og aktiviteter i et hobbyrom.

Vår drøm er at mennesker opplever fysisk, psykisk og sosial velvære når de bor i en av våre boliger.

Våre løfter

Vi ønsker å skape steder og konsepter som oppleves som trygge og solide hjem for våre beboere, og gi ordet hjem en bredere betydning.

Vi ønsker også å gjøre noe godt for enkeltmennesker og skape en merverdi for samfunnet. Vi håper at vi i dette arbeidet kan være empatiske, etiske, nyskapende og modige.

Vi ønsker at det skal være enkelt og naturlig å ha felleskap, derfor har vi funksjonelle og gode fellesrom, spennende fellesaktiviteter og et omsorgsfullt vertskap. Vi synes felleskap og vennskap er en stor del av selve livet! Det å være en venn og ha en venn bidrar til det gode liv.

Sykehjem med 75 rom utleid til Bærum kommune

70 omsorgsboliger solgt til Bærum kommune

Fsade ute gateplan Løkketangen

18.000 m2 Helsehus utleid til Bærum kommune og forskjellige private helsaktører

Vi har i samarbeid med foreldre, Stendi Heimta, Carucel Eiendom skapt et trygt og godt bofelleskap for 8 utviklingshemmede unge flotte personer rett ved Frognerparken i Oslo